Báo giá

Hiện chúng tôi đang cung cấp sản phẩm với 2 phương thức mua. Mua vĩnh viễn hoặc mua theo tháng.

Mua 6 tháng một

5 triệu/tháng

 • Support trong vòng 24h
 • Trả 6 tháng 1
 • Nhận bản cập nhật liên tục
 • Có phiên bản app mobile
Mua ngay
Mua theo năm

4 triệu/tháng

 • Support trong vòng 24h
 • Trả 12 tháng 1
 • Nhận bản cập nhật liên tục
 • Có phiên bản app mobile
Mua ngay
Mua trọn đời

100 triệu

 • Support trong vòng 24h
 • Thời gian support 1 năm
 • Tùy biến hệ thống
 • Có phiên bản app mobile
Mua ngay